Zarządzanie opłatami administracyjnymi - wprowadzanie ich do cennika badania

Zmodyfikowano dnia Fri, 03 Nov 2023 o 11:21 AM

System umożliwia wprowadzenie do cennika opłat administracyjnych: jednorazowych lub cyklicznych.


Aby mieć możliwość zarządzania (dodawać do cennika rodzaje, kwoty i częstotliwość) opłatami administracyjnymi, użytkownik powinien mieć uprawnienia: Lista badań (ośrodek) - dostęp;  Protokół badania-zarządzanie, Budżet: opłaty administracyjne-zarządzanie; Budżet: wizyt i procedur-zarządzanie.


By mieć możliwość rejestrowania opłat administracyjnych, użytkownik powinien mieć: Lista badań (ośrodek) - dostęp;  Protokół badania-zarządzanie Budżet opłaty administracyjne-przeglądanie wszystkich; Opłaty administracyjne zarządzanie
Dodawanie opłat administracyjnych do cennika badania klinicznego


1. Wejdź w zakładkę z listą badań klinicznych.2. Z listy wybierz badanie, które Cię interesuje.


3. Wybierz: Budżet, aby dodać do cennika rodzaje opłat administracyjnych oraz wskazać ich cykliczność.
4.  Kliknij trzy kropki w istniejącym cenniku lub wybierz Nową wersję budżetu


5. Wybierz: Opłaty administracyjne, aby wprowadzić do cennika tę kategorię kosztów


6.  Aby zdefiniować opłaty administracyjne, wybierz: Edycja dostępnych opłat

7. Wybierz: Dodaj nową opłatę8. Z rozwijalnej listy wybierz kategorię opłaty, następnie wskaż jej częstotliwość.


W przypadku opłaty pojedynczej wskaż termin, w którym dana opłata powinna zostać zarejestrowana, lub wybierz brak terminu.

W przypadku opłaty okresowej wskaż, co ile dana opłata powinna być naliczana, następnie wybierz od kiedy liczyć cykliczność.


9. Po zapisaniu nowej opłaty, wróć do swojego budżetu, wybierając strzałkę


10. Opłata została dodana do cennika badania, wprowadź stosowne kwoty. Na tym etapie możesz również dodać "Pozostały koszt" lub "koszt personelu" - aby w pełni wskazać składowe opłaty.


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł