Jak zmienić status pacjenta w badaniu klinicznym?

Zmodyfikowano dnia Fri, 03 Nov 2023 o 11:19 AM

W ramach systemu pacjentom przypisywane są statusy.


1. Przypisując pacjenta do badania, system automatycznie przypisze go do statusu: Screening, ponieważ pacjent ten nie przeszedł jeszcze ścieżki zgodnej z protokołem badania klinicznego.


2. Wybierz: "status", by zobaczyć historię statusów danego pacjentaZobaczysz informację, kiedy i przez kogo został dodany pacjent - ponieważ jest to pierwsza aktywność w badaniu, dla tego pacjenta.


3. Po zarejestrowaniu i zakończeniu wizyty typu screening (w ramach EDM po uzupełnieniu formularzy, bez EDM wybierając opcję "zakończ" wizytę), otrzymasz możliwość aktualizacji statusu.


Masz do wyboru: screening (jeśli nie wszystkie procedury screeningowe zostały zakończone, screen failure (jeśli pacjent nie kwalifikuje się do dalszego udziału w badaniu) lub Run-In (jeśli pacjent przechodzi do kolejnego etapu badania).


Wybór statusu screen failure powoduje brak możliwości kontynuacji badania przez pacjenta - jest to ostatni możliwy status.


 UWAGA: W przypadku re-screeningu - system dopuszcza ponownie dodanie tego samego pacjenta do badania, pod warunkiem, że został on oznaczony jako screen failer.


Po wybraniu statusu i naciśnięciu "Zakończ wizytę", system automatycznie zaktualizuje status pacjenta.


4. Po zakończeniu kolejnej wizyty, system ponownie zapyta o aktualizację statusu pacjenta.


Przechodząc ze statusu Run-In, kolejnym statusem pacjenta może być ongoing (jeśli pacjent jest w aktywnej fazie badania), Early termination (jeśli pacjent zostaje wyłączony z aktywnego etapu badania), Lost to follow-up (gdy utracono kontakt z pacjentem), drop-out (jeśli pacjent wycofał się z badania).


Wybór statusu Lost to follow-up lub drop out - powoduje zakończenie udziału pacjenta w badaniu i brak możliwości umówienia kolejnej wizyty jak i brak możliwości standardowej zmiany statusu.


MOŻLIWOŚĆ MANUALNEJ ZMIANY STATUSU

W wyjątkowych przypadkach (np. w wyniku błędnej zmiany statusu) istnieje możliwość manualnej edycji.


Aby dokonać takiej zmiany, użytkownik musi posiadać dedykowane uprawnienie: Pacjenci badania - zmiana statusu, jeśli nie posiadasz takiej opcji zwróć się do swojego przełożonego by wskazał Ci osobę która posiada stosowne uprawnienia.1. Kliknij trzy kropki w wybranym pacjencie, na twojej liście pacjentów w badaniu klinicznym, następnie wybierz: Zmień status
2.  Wybierz nowy status, jaki powinien mieć wskazany pacjent (do wyboru są wszystkie, jakie aktualnie istnieją w systemie), uzupełnij komentarz (jest to pole obowiązkowe, ponieważ omijana jest naturalna logika systemu - wskazane jest więc zawarcie informacji uzasadniającej zmianę statusu)


4. Po wprowadzeniu zmiany jest ona zapisana w historii zmiany statusów pacjenta
Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł